Tools

Hoe ondersteun je de professional bij het analyseren van alle informatie die naar voren komt tijdens gesprek(ken) met cliënten? Hoe kwetsbaar is iemand en wat is dan nodig? Hoe meet je dat? De tools van Traject51 zijn erop gericht deze kwetsbaarheid in kaart te brengen en te koppelen aan de benodigde (vervolg) stappen. Het beste plan voor de cliënt is het plan dat ook daadwerkelijk kans van slagen heeft en aansluit bij de mogelijkheden en hulpvraag van de cliënt!

Wilt u weten hoe de tools voor u en uw organisatie kunnen werken?
Bel ons op nummer 033-4600 600 en vraag naar Harm Nielsen of Inge van der Worp of stuur een email naar info@traject51.nl.

Traject51

Het Traject51 diagnose-instrument en de hieraan gekoppelde werkwijze, zorgt voor een objectieve intake en resulteert in een pragmatische aanpak die zich in diverse gemeenten en bij kredietbanken en andere uitvoerende schuldhulpverleningsorganisaties heeft bewezen.

 

FZ-Wijzer

Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun financiële situatie. Soms is hier tijdelijk ondersteuning bij nodig. Bijvoorbeeld in de vorm van coaching door een vrijwilliger. Of door het inzetten van schuldhulpverlening. De FZ-wijzer is een instrument dat u helpt bij het vaststellen welke hulp het beste past.

FZ-Contactformulier

Wanneer burgers op de website van uw gemeente een contactformulier invullen om hulp te vragen bij schulden, is vooraf meestal niet duidelijk of er meer speelt dan financiële problemen alleen. Het FZ-contactformulier geeft een eerste indicatie of er sprake is van meervoudige of enkelvoudige problematiek.

Sub51

Veel schuldhulporganisaties ondersteunen hun cliënten met budgetbeheer. Deze ondersteuning duurt vaak maanden, soms jaren. Hoe bepaalt u als gemeente of uitvoerende instantie of cliënt deze ondersteuning nog langer nodig heeft? Sub51 is een tool die een indicatie geeft of deze vorm van ondersteuning nodig is.