Schuldhulpverlening

Elke gemeente heeft haar eigen visie op schuldhulpverlening en raadsliedenwerk. Elke gemeente heeft haar eigen dynamiek. Zij staan voor vragen als:

Hoe kan de dienstverlening op het gebied van geld en recht het beste georganiseerd worden?

  • Hoe voorkom je versnippering en stroomlijn je de dienstverlening?
  • Hoe verbind je de verschillende organisaties binnen het sociale domein aan elkaar?
  • Hoe kun je het werkproces het beste inrichten?
  • Hoe voorkom je overlappende of dubbele werkzaamheden?
  • Hoe voorkom je dat de klant het zelfde verhaal steeds opnieuw moet vertellen?

Wij zijn in veel gemeentes actief en hebben heel wat werkwijzen gezien. Vele modellen zijn ons bekend. Wij zijn in staat met u mee te denken en mee te werken om uw aanpak voor financiële zorgen te laten slagen.