Missie en Visie

Wij laten professionals & vrijwilligers in het sociale domein op het gebied van geld en recht slim en efficiënt met elkaar samenwerken. Hierdoor kunnen meer burgers geholpen worden met oplossingen die duurzaam zijn, uniform en op maat.

Dit doen we door vanuit het hele sociale domein naar het financieel vakgebied te kijken. We bewegen mee met en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, zoals de komst van de sociale (wijk) teams. We vertalen ideeën en inzichten naar pilots, projecten, slimme werkprocessen en ontwikkelen daarbij waar nodig (ICT) tools.

-  Kernwaarden
-  Duurzame oplossingen
-  De kracht van de verbinding
-  Concreet & doelgericht

Visie
Financiële zorgen vormen voor burgers een belemmering voor volledige deelname aan de maatschappij. Schuldhulpverlening en Sociaal Raadsliedenwerk moet gericht zijn op het (helpen) oplossen van deze financiële zorgen, zodat deze niet langer een belemmering vormen voor maatschappelijke participatie.

Het oplossen van financiële zorgen kunnen organisaties niet alleen. Een goede samenhang tussen en samenwerking met de verschillende organisaties is de kracht binnen het sociale domein. Het wijkteam, de woningbouwcoöperatie, verslavingszorg, schuldhulpverlening, etc. hebben elkaar nodig om de burger zo goed mogelijk te helpen. Duurzaam en gericht op eigen kracht van de burgers).

Ons motto
Mensen en organisaties mobiliseren om de problemen van mensen die vast zijn gelopen aan te pakken.

Onze kracht
1. Samenwerking met zowel specialisten als met vrijwilligers
2. Wij concentreren ons op geldzorgen EN op geldzorgen die mogelijk in de nabije toekomst tot grote geldzorgen kunnen leiden.


Onze bijdrage
Onze bijdrage aan het oplossen van de problemen op het gebied van geld en recht:

  1. We blijven signaleren en innoveren op het gebied van geld en recht en onderbouwen dit waar het kan met onderzoeken.
  2. Wij adviseren gemeentes over beleid, werkwijze en samenwerking tussen de ketenpartners en wijk-/sociaalteams.
  3. We ontwikkelen en bouwen tools, zoals Diagnose-instrument Traject51 en FZ-wijzer.
  4. We bieden een trainingsaanbod aan voor vrijwilligers en professionals.