Communicatie training

Stadsring51 heeft een communicatietraining ontwikkeld voor schuldhulpverleners die Traject51 gebruiken. Deze is vanaf heden beschikbaar. Daarmee komen wij tegemoet aan een belangrijke trainingsbehoefte bij onze gebruikers. De belangrijkste vragen zijn: 

  • Hoe zorg je tijdens het intakegesprek dat het gesprek een dialoog wordt en blijft?
  • Hoe zorg je tijdens het plan van aanpakgesprek ervoor dat cliënt zich herkent in de gekozen aanpak?

De training is ontwikkeld in samenwerking met Trainingsbureau CTMV Amersfoort. De training bestaat uit twee dagen. De eerste dag richt zich op het voeren van een effectief intakegesprek tweede dag op het plan van aanpakgesprek.

Dag 1 Het intakegesprek
Tijdens deze training leert u als schuldhulpverlener o.a.: 

hoe u de klant ruimte kunt geven en toch de regie houdt over het gesprek;
hoe u respectvol de verdiepende vragen kunt stellen waar nodig;
hoe u de antwoorden van cliënt kunt interpreteren;
op welke wijze u ervoor zorgt dat u objectief blijft tijdens het gesprek.

 

 

Dag 2: Het plan van aanpakgesprek
Omdat het niet altijd eenvoudig is om klanten te motiveren dat de maatwerkoplossing op dat moment een goede stap voor de klant is, wordt er in dag 2 uitvoerig aandacht besteed aan het plan van aanpakgesprek. Tijdens deze training leert u als schuldhulpverlener o.a.: 

  • hoe u aan uw klant uitlegt waarom de gekozen aanpak nu het beste past bij de klant;
  • hoe u draagvlak creëert bij de klant voor de uitvoering hiervan;
  • hoe u het beste kunt omgaan met de mogelijke weerstanden bij de klant;
  • hoe u uw mogelijke eigen weerstanden herkent, zodat deze niet belemmerend werken tijdens het gesprek.

Interesse om ook een training te volgen met uw team? Bel 033-4600600 en vraag naar Inge van der Worp of Harm Nielsen of stuur een email naar info@traject51.nl dan nemen wij spoedig contact met u op.