SUB51

Veel schuldhulporganisaties ondersteunen hun cliënten met budgetbeheer. Deze ondersteuning duurt vaak maanden, soms jaren. Hoe bepaalt u als gemeente of uitvoerende instantie of cliënt deze ondersteuning nog langer nodig heeft?
Dit doet u met behulp van SUB51.

SUB staat voor: screening uitstroom budgetbeheer. Deze tool geeft een objectieve indicatie of budgetbeheer nodig is, of dat cliënt kan uitstromen en (met enige hulp, bijvoorbeeld coaching) de financiën weer zelf kan beheren.