FZ-Contactformulier

Wanneer burgers op de website van uw gemeente een contactformulier invullen om hulp te vragen bij schulden, is vooraf meestal niet duidelijk of er meer speelt dan financiële problemen alleen. Gaat u als gemeente op grond van de informatie in het contactformulier een brede intake (of keukentafelgesprek) voeren, of is de schuldhulpverlener aan zet? Dat doet u met behulp van (online) FZ-Contactformulier. Deze tool geeft een eerste indicatie: Is er sprake van enkelvoudige of meervoudige problematiek. Op deze manier wordt meteen duidelijk of:

  • Het wijkteam / sociaalteam ingezet wordt, omdat er sprake is van meervoudige problematiek;
  • De schuldhulpverlening in eerste instantie wordt ingezet, omdat er sprake is van enkelvoudige problematiek;
  • Zowel het wijkteam / sociaalteam als de schuldhulpverlening worden ingezet.  Bijvoorbeeld in het geval van meervoudige problematiek en een aanstaande huisontruiming (financiële crisis).

 

De uitslag van het FZ-contactformulier kan eerst bij een medewerker in het eerste loket gemaild worden of direct verzonden worden naar de instantie die de burger direct kan helpen. Dit voorkomt lange wachttijden voor enkelvoudige financiële problematiek.