Vrijwilligers aanpak

“Dit vrijwilligersmodel verdient het om landelijk uitgedragen te worden”, aldus Coen Luttikhuis, directeur Stadsbank Oost Nederland over de vrijwilligersaanpak.

Het werken met vrijwilligers kan zeer aantrekkelijk zijn voor:

  • efficiënter werken en meer slagkracht
  • vergroting van betrokkenheid van burgers
  • verbreding van de doelgroep en andere profilering van uw organisatie

Bij het inrichten van een vrijwilligersorganisatie loop je al snel tegen allerlei zaken aan:

  • Hoe regel je zaken rondom aansprakelijkheid?
  • Je profilering als organisatie verandert en daarmee mogelijk je imago. Hoe reageert je bestaande doelgroep daarop?
  • Hoe maak je de verwachtingen die je hebt aan de vrijwilliger duidelijk?
  • Hoe borg je de kwaliteit?
  • Wist je trouwens dat vrijwilligerswerk niet vrijblijvend is?

Wij weten hier alles van. Aan onze organisatie zijn 45 professionals en 200 vrijwilligers verbonden. Deze vrijwilligers worden aangestuurd door onze vrijwilligerscoördinatoren die zorgen voor de training, aansturing en coaching. De vrijwilligers bieden onze cliënten ondersteuning tijdens de spreekuren op het gebied van geld en recht. Zij helpen met het invullen van formulieren en begeleiden cliënten als budgetcoach.

Wij delen onze 10 jaar+ ervaring en kennis met andere organisaties die hun vrijwilligersorganisatie willen inrichten, uitbreiden of verbeteren. Zo verzorgen we workshops voor organisaties om te leren hoe de organisatie goed ingericht kan worden, wat daarbij de valkuilen zijn en de vergroting in spanwijdte in hulp richting cliënten.