Nieuws

TERUG
Dec 7, 2016 |
Stadsring51

In gesprek over schulden & laaggeletterdheid

Donderdag 1 december is in het Taalhuis Amersfoort een rondetafelsessie met Burgemeester Bolsius georganiseerd. Aanleiding voor het gesprek is de unieke samenwerking tussen het Taalhuis Amersfoort, Stichting Lezen & Schrijven en Stadsring51, schuldhulpverlening in Amersfoort.

Amersfoort, 1 december 2016

Met burgemeester Bolsius in gesprek over schulden & laaggeletterdheid

Donderdag 1 december is in het Taalhuis Amersfoort een rondetafelsessie met Burgemeester Bolsius georganiseerd. Aanleiding voor het gesprek is de unieke samenwerking tussen het Taalhuis Amersfoort, Stichting Lezen & Schrijven en Stadsring51, schuldhulpverlening in Amersfoort.

Voor veel professionals is het een bekend beeld: cliënten met stapels ongeopende post. In Nederland hebben 2,5 miljoen (!) mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij zijn laaggeletterd. In de provincie Utrecht heeft 6,3% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. In Amersfoort ligt dat percentage hoger, tussen de 8 – 11%*.

Voor laaggeletterden is het een extra grote uitdaging om rekeningen te begrijpen, toeslagen aan te vragen en de administratie bij te houden. Uit onderzoek blijkt dat laaggeletterden grotere kans hebben op schulden. Henk Kroon, directeur Stadsring51 vertelt: “Mensen vertellen makkelijker dat ze schulden hebben dan dat ze laaggeletterd zijn. Als je niet goed kunt lezen of schrijven is dat nog een groot taboe. Door hier aandacht voor te hebben, maken we dit onderwerp bespreekbaar. ”

In Amersfoort hebben Stadsring51, Taalhuis Amersfoort en Stichting Lezen en Schrijven de krachten gebundeld in een pilotproject. Tijdens de intake is er aandacht voor het herkennen van laaggeletterdheid bij klanten. Diegenen met een indicatie van laaggeletterdheid gaan in gesprek met het Taalhuis Amersfoort. Aan welke (digi)taal ondersteuning is behoefte? Een cursus, een taalmaatje of taalcafé? Werken aan je (digi)tale vaardigheden maakt je zelfstandiger en zelfredzamer. De verwachting is dat klanten het schuldhulptraject beter  kunnen volhouden wanneer zij ondersteuning krijgen op het gebied van (digi)taal.

Tijdens het rondetafelgesprek vertelt ook taalambassadeur Gormah haar verhaal. Als laaggeletterde blijft zij na haar scheiding achter met grote schulden. Omdat ze niet goed kon lezen, heeft ze zonder het te weten getekend voor de schulden van haar echtgenoot. Om zelfstandiger te worden, gaat ze naast haar werk op cursus om beter te leren lezen en schrijven. Gormah vertelt “Wanneer je de steun ervaart van je baas, ben je nog gemotiveerder om met lezen en schrijven aan de slag te gaan”.

Burgemeester Bolsius doet een oproep aan werkgevers om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. “Wees alert op laaggeletterdheid. Door te signaleren dat werknemers niet goed kunnen lezen, schrijven of digibeet zijn, kunnen we samen laaggeletterdheid en schuldenproblematiek aanpakken. Dit kan bijvoorbeeld door medewerkers door te verwijzen naar het Taalhuis.”

(Beter) Nederlands leren? Vragen over taal?
U bent van harte welkom bij het Taalhuis in Het Eemhuis in Amersfoort.
U kunt ook e-mailen: taalhuis@bibliotheekeemland.nl of kijk op: www.bibliotheekeemland.nl/taalhuis

Tijden spreekuur Taalhuis: Maandag: 13.30-15.00 uur Dinsdag: 9.30-11.00 uur
Woensdag: 9.30-11.00 uur Donderdag: 19-20.30 uur Vrijdag: 13.30-15.00 uur.