Nieuws

TERUG
Nov 25, 2016 |
Stadsring51

Zicht op Nieuwe Armoede

Het rapport ‘Zicht op nieuwe armoede’, een publicatie van Geldloket Amersfoort, beschrijft de resultaten van een onderzoek onder inwoners van Amersfoort die als gevolg van de economische crisis in financiële problemen zijn geraakt.

Veel inwoners van Amersfoort werden in de afgelopen jaren geconfronteerd met plotselinge inkomensdaling. Vaak in combinatie met vermogensdaling in de eigen woning. En een huizenmarkt die op slot raakte in combinatie met gebrek aan betaalbare huurwoningen. Driedubbel pech dus. Inmiddels is het allang niet meer zo dat alleen de onderkant van de samenleving met armoede kampt.

Het onderzoek van Geldloket Amersfoort levert een diepgaand inzicht op van de nieuwe doelgroep en hun financiële problemen. Daarmee biedt het rapport waardevolle aanknopingspunten voor politici, adviesraden, beleidsmedewerkers, afdelingshoofden en consulenten van maatschappelijke organisaties die in hun dagelijks werk te maken hebben met de problemen van deze nieuwe doelgroep.

Lees het hele rapport